O kolokvijih

V letu 2018 smo na Gozdarskem inštitutu Slovenije ponovno pričeli z organizacijo kolokvijev oziroma predavanj, ki so namenjena predstavitvi dela raziskovalcev in ostalih zaposlenih na GIS. Predavanja so potekala enkrat do dvakrat mesečno v veliki dvorani GIS.

Zaradi razmer v letu 2020, so se tudi ta predavanja preselila na splet. Sedaj poleg tega, da širijo obzorja, hkrati tudi povezujejo zaposlene v časih, ko se na hodnikih GIS ne srečujemo.