Nezaupanja vredne založniške prakse

Vabljeni na predavanje z naslovom: Nezaupanja vredne založniške prakse, ki bo v petek, 23. 4. 2021 ob 10.00 na Zoom povezavi:

https://zoom.us/j/97286926077?pwd=bllGcHBqT0R3QlNmam5rQm9YRWQwZz09

S pojavom spletnih založniških praks, se je odprla pot tudi prevarantom. Pojavile so se plenilske revije, založbe in konference, ugrabljene revije in zavajajoče metrike. Vse z namenom privabiti avtorje k objavi in proti plačilu APC stroškov. Vendar pa te objave, če do njih pride, v procesu evalvacije raziskovalne uspešnosti ne veljajo nič. Na predavanju bodo predstavljene znane dvomljive prakse in načini njihovega prepoznavanja. Predstavljena bo tudi praksa ARRS glede točkovanja takšnih objav, če do tega pride.

Predavala bo dr. Maja Peteh

Kako (brezplačno) zagotoviti odprt dostop svoje objave?

Spoštovani!

Vabljeni na predavanje z naslovom: Kako (brezplačno) zagotoviti odprt dostop svoje objave?, ki bo v petek, 9. 4. 2021 ob 10.00 na Zoom povezavi:

https://zoom.us/j/94629155120?pwd=YjBVN3FrcVlVL1N0UkVmbzNyR2ZJUT09

Financerji znanstvenih raziskav (Okvirni programi EU, projekti ARRS) zahtevajo odprt dostop do recenziranih znanstvenih objav in vedno bolj tudi do raziskovalnih podatkov. Predstavili bomo mesto objave, ki je edino sprejemljivo za financerje in poti, ki so na voljo avtorjem, da zadostijo njihovim zahtevam.

Predavala bo dr. Maja Peteh

Vpliv podnebnih sprememb na produkcijo lesa in ovrednotenje s tem povezane uspešnosti prehoda v krožno biogospodarstvo v Sloveniji

Spoštovani!

Vabljeni na predavanje z naslovom: Vpliv podnebnih sprememb na produkcijo lesa in ovrednotenje s tem povezane uspešnosti prehoda v krožno biogospodarstvo v Sloveniji, ki bo v petek, 2. 4. 2021 ob 10.00 na Zoom povezavi:

https://zoom.us/j/94321660686?pwd=MjdJanZTSFdsZG9qTE5OUTYycHBKdz09

Namen predavanja je predstavitev teme doktorske disertacije in preliminarnih rezultatov MR projekta

Predaval bo Domen Arnič

Iskanje znanstvene literature po različnih zbirkah in spletni dostop do literature

Vabljeni na predavanje z naslovom: Iskanje znanstvene literature po različnih zbirkah in spletni dostop do literature, ki bo v petek, 26. 3. 2021 ob 10.00 na Zoom povezavi:

https://zoom.us/j/98281184595?pwd=OC9Dbms0M213MG4yNUs0VCt2MlViQT09

Predstavljene bodo uporabne zbirke in predvsem način dostopa iz vidika dela na daljavo.

Predavala bo dr. Maja Peteh

Kakovost lesa

Vabljeni na predavanje z naslovom: Kakovost lesa, ki bo v petek, 19. 3. 2021 ob 10.00 na Zoom povezavi:

https://zoom.us/j/98543697149?pwd=Ry82TFcxV1ZtOXkrSXpOTXhsR1Vsdz09

Kakovosten les predstavlja enega izmed najbolj zaželenih ciljev upravljanja z gozdovi. Kakšen pa je sploh kakovosten les in kako ga prepoznamo? Glavni namen predavanja je predstavitev različnih načinov ovrednotenja in merjenja kakovosti lesa na različnih nivojih, od lesene deske do stoječega drevesa.

Predaval bo dr. Luka Krajnc.

Bibliografija SICRIS (točke, vse, razen A3)

Vabljeni na predavanje z naslovom: Bibliografija SICRIS (točke, vse, razen A3), ki bo v petek, 26. 2. 2021 ob 10.00 na Zoom povezavi:

https://zoom.us/j/94394016000?pwd=K3ovL1ZqbWpROFVWVUxUc2p0Y3Bxdz09

Bibliografija raziskovalca je eden izmed dokumentov, s katerim raziskovalci izkazujejo svoje delo, predvsem financerjem in za potrebe napredovanj. V Sloveniji imamo vzpostavljen informacijski sistem o raziskovalni dejavnosti (SICRIS), ki omogoča tudi izpise bibliografij raziskovalca ali posameznih raziskovalnih skupin. Na srečanju bo predstavljen postopek vnosa dela v COBISS, povezava med COBISSom in SICRISom, aktualni pravilniki, ki so podlaga za SICRIS točkovanje bibliografije. Poudarjen bodo tudi nekatere posebnosti pri objavljanju, na katere imajo avtorji in/ali uredniki vpliv, in lahko vplivajo na število točk. 

Predstavitev je namenjena predvsem sodelavcem na začetku raziskovalne poti. 

Predavala bo dr. Maja Peteh.

Vabljeni!

Spremljanje učinkovitosti kemičnih in zvočnih odvračal proti objedanju gozdnega mladja v jelovo-bukovih sestojih

Vabljeni na kolokvij z naslovom: Spremljanje učinkovitosti kemičnih in zvočnih odvračal proti objedanju gozdnega mladja v jelovo-bukovih sestojih, ki bo v petek, 29. 1. 2021 ob 11:00 na Zoom-u:

https://zoom.us/j/95694167832?pwd=TklnNmNLU0p1MFlBQVdGRTVrVmxOZz09

Objedanje je eden ključnih vzvodov preko katerega lahko veliki rastlinojedi vplivajo na kakovost in vrstno sestavo gozda ter posledično tudi na zgradbo in razvojno dinamiko gozdnih ekosistemov ter (ne)doseganje gozdnogospodarskih ciljev. Kateri so dejavniki, ki vplivajo na intenzivnost objedanja? Kako objedanje zmanjšati oz. ga preprečiti na želenih površinah? Na predavanju vam bomo razkrili tudi rezultate preliminarnih analiz učinkovitosti dveh tipov odvračal in stanja mladja na ploskvah v jelovo-bukovih sestojih, ki smo jih opravili v sklopu CRP Vzroki in vplivi vetroloma (december 2017) na nadaljnji razvoj jelovo-bukovih sestojev v Sloveniji.

Predavala bo Ajša Alagić

Predstavitev pravil ARRS in predstavitev projektnega financiranja GIS

Vabljeni na predstavitev z naslovom: Predstavitev pravil ARRS in predstavitev projektnega financiranja GIS, ki bo v četrtek, 21.1.2021 ob 10.00 na Zoom-u.

Predaval bo Primož Petek.

Predstavili bomo pravila na ARRS projektih, katerih poznavanje je zelo dobrodošlo tudi na strani raziskovalcev. Dotaknili se bomo pravil poročanja ur, osnovnih finančnih pravil, posebnosti pri MR-jih ter bilateral. Pri predstavitvi projektnega financiranja GIS bomo predstavili povezanost virov finaciranja GIS z viri financiranja administracije in z viri financiranja posrednih stroškov. Hkrati bo predstavljena problematika (so)financiranja EU projektov.

Vabljeni!

Pestrost živih organizmov v tleh – kaj vemo in kako naprej?

Vabljeni na predavanje z naslovom: Pestrost živih organizmov v tleh  – kaj vemo in kako naprej?, ki bo v petek, 8.1.2021 ob 10.00 na Zoom povezavi: https://zoom.us/j/96998015531?pwd=VVhMQk9YRzFKMjNuakd4T2pZNVdtUT09

Predaval bo dr. Tine Grebenc

Tla nudijo zatočišče velikemu delu globalne biotske raznovrstnosti, vključno z mikroorganizmi (bakterije, arheje, glive) ter mikro-, mezo- in makrofavno. Ta velika biotska raznovrstnost igra ključno vlogo pri uravnavanju številnih funkcij in ekosistemskih storitev, vključno s kroženjem snovi, podnebno regulacijo, in pridelavo hrane. Namen predstavitve je na kratko prikazati trenutno poznavanje biotske raznolikosti tal (globalno) ter na nekaj primerih prikazati v kolikšni meri študije biotske raznolikosti tal vključujejo poznavanje ekosistemskih storitev tal. Na koncu želimo predstaviti in odpreti za diskusijo o idejni zasnovi prijave temeljnega projekta na temo biotske raznolikosti (gozdnih) tal. 

Vabljeni!

Predstavitev rezultatov anketnega vprašalnika glede redne delovne uspešnosti

Vabljeni na predavanje z naslovom: Predstavitev rezultatov anketnega vprašalnika glede redne delovne uspešnosti, ki bo v petek, 18.12.2020 ob 10.00 na Zoom-u.

Uvod v petkov kolokvij bo naredil direktor doc. dr. Primož Simončič. Tjaša Vidmar bo predstavila zakonske možnosti in omejitve pri izplačevanju redne delovne uspešnosti. Dr. Nike Krajnc bo predstavila rezultate anketnega vprašalnika.

Na koncu predstavitve bo čas še za vprašanja in diskusijo. Celoten dogodek bo trajal približno 1,5 h.