Za predavatelje

Spoštovani sodelavci Gozdarskega inštituta Slovenije!

Vabimo vas, da v okviru mesečnih predavanj predstavite, s čim se ukvarjate – del vašega dela, zanimiv projekt na katerem trenutno delate, morda izkušnjo iz raziskovalnega dela v tujini ali pa raziskovalni objekt, ki ga imate na terenu…

Posebej dobrošla so tudi predavanja/predstavitve vaših kolegov iz tujine.

Zaradi razmer v letu 2020, se tudi ta predavanja selijo na splet. Poleg tega, da širijo obzorja, so hkrati namenjena tudi povezovanju zaposlenih v časih, ko se na hodnikih GIS ne srečujemo tako pogosto. Namen je, da bi potekala vsak teden oziroma čim večkrat.

Predavanja bodo potekala preko spletne platforme Zoom. Posamezno predavanje naj bo dolgo od 15 do 30 min, kasneje pa bo čas še za morebitna vprašanja in razpravo, tako da bo celoten dogodek trajal največ eno uro.

Teden pred dogodkom je treba poslati:

  • naslov predavanja,
  • nekaj zanimivih stavkov z opisom vsebine,
  • nekaj zanimivih slik, povezanih s tematiko predavanja.

Vsi, ki bi želeli sodelovati, ali pa imate še kakšna dodatna vprašanja, trenutno kontaktirajte Katarino Flajšman katarina.flajsman@gozdis.si.

Za organizacijo predavanj skrbita:

Tina Unuk Nahberger in Katarina Flajšman