Strokovna ekskurzija na Kitajsko

Vabljeni na predavanje: Strokovna ekskurzija na Kitajsko, ki bo v petek 07.06.2019 ob 9.00 v veliki dvorani GIS.

Kaja Kandare (ZGS), Anica Simčič (GIS) in Dejan Pfeifer (Studio Drevo) smo se udeležili seminarja z naslovom »Seminar on capacity building in forestry international cooperation for developing countries«, ki je trajal od 9.4. – 29.4. 2019.  Seminar je potekal v Pekingu, terenski ogledi pa v provinci Zheijang. Cilji seminarja so bili krepitev sodelovanja med Kitajsko in državami udeleženkami, učenje o dobrih praksah Kitajske v boju s podnebnimi spremembami, predstavitev lesnopredelovalne industrije na Kitajskem, trajnostno gospodarjenje z gozdovi, naravna obnova gozdov in gospodarjenje s hitro rastočimi vrstami. S predavanjem želiva na kratko predstaviti vsebine seminarja in življenje na Kitajskem, kot sva ga doživeli v treh tednih aprila.

Predavali bosta Kaja Kandare in Anica Simčič.