Predstavitev pravil ARRS in predstavitev projektnega financiranja GIS

Vabljeni na predstavitev z naslovom: Predstavitev pravil ARRS in predstavitev projektnega financiranja GIS, ki bo v četrtek, 21.1.2021 ob 10.00 na Zoom-u.

Predaval bo Primož Petek.

Predstavili bomo pravila na ARRS projektih, katerih poznavanje je zelo dobrodošlo tudi na strani raziskovalcev. Dotaknili se bomo pravil poročanja ur, osnovnih finančnih pravil, posebnosti pri MR-jih ter bilateral. Pri predstavitvi projektnega financiranja GIS bomo predstavili povezanost virov finaciranja GIS z viri financiranja administracije in z viri financiranja posrednih stroškov. Hkrati bo predstavljena problematika (so)financiranja EU projektov.

Vabljeni!