Predstavitev pravil ARRS in predstavitev projektnega financiranja GIS

Vabljeni na predstavitev z naslovom: Predstavitev pravil ARRS in predstavitev projektnega financiranja GIS, ki bo v četrtek, 21.1.2021 ob 10.00 na Zoom-u.

Predaval bo Primož Petek.

Predstavili bomo pravila na ARRS projektih, katerih poznavanje je zelo dobrodošlo tudi na strani raziskovalcev. Dotaknili se bomo pravil poročanja ur, osnovnih finančnih pravil, posebnosti pri MR-jih ter bilateral. Pri predstavitvi projektnega financiranja GIS bomo predstavili povezanost virov finaciranja GIS z viri financiranja administracije in z viri financiranja posrednih stroškov. Hkrati bo predstavljena problematika (so)financiranja EU projektov.

Vabljeni!

Predstavitev rezultatov anketnega vprašalnika glede redne delovne uspešnosti

Vabljeni na predavanje z naslovom: Predstavitev rezultatov anketnega vprašalnika glede redne delovne uspešnosti, ki bo v petek, 18.12.2020 ob 10.00 na Zoom-u.

Uvod v petkov kolokvij bo naredil direktor doc. dr. Primož Simončič. Tjaša Vidmar bo predstavila zakonske možnosti in omejitve pri izplačevanju redne delovne uspešnosti. Dr. Nike Krajnc bo predstavila rezultate anketnega vprašalnika.

Na koncu predstavitve bo čas še za vprašanja in diskusijo. Celoten dogodek bo trajal približno 1,5 h.