Inventura gozda

Vabljeni na predavanje z naslovom: Inventura gozda, ki bo v torek, 26. 2. 2019 ob 10.00 v veliki dvorani GIS.

Za oceno stanja gozdov se na terenu zbirajo podatki o rastiščih, gozdnih sestojih in dendrometrijskih znakih živega in odmrlega drevja. V okviru tega sistema je bil na GISu vzpostavljen sistem gozdne inventure (NGI), ki na državni ravni zagotavlja časovno in prostorsko opredeljene podatke o stanju gozdov z znano statistično zanesljivostjo. V letu 2018 smo na mreži 4 x 4 km izvedli četrto ponovitev nacionalne gozdne inventure in pridobljeni podatki kažejo na velike spremembe v slovenskih gozdovih. Prvič od leta 2000, ko je bila izvedena prva, se je lesna zaloga v gozdovih znižala in sicer iz 334 m3/ha v letu 2012 na 331 m3/ha. V zadnjem obdobju se je posek povečal za 50% in sicer iz 4 na 6 m3/ha leto in volumen mrtvih dreves iz 4 na 13 m3/ha.

Predaval bo dr. Mitja Skudnik.