Predstavitev rezultatov anketnega vprašalnika glede redne delovne uspešnosti

Vabljeni na predavanje z naslovom: Predstavitev rezultatov anketnega vprašalnika glede redne delovne uspešnosti, ki bo v petek, 18.12.2020 ob 10.00 na Zoom-u.

Uvod v petkov kolokvij bo naredil direktor doc. dr. Primož Simončič. Tjaša Vidmar bo predstavila zakonske možnosti in omejitve pri izplačevanju redne delovne uspešnosti. Dr. Nike Krajnc bo predstavila rezultate anketnega vprašalnika.

Na koncu predstavitve bo čas še za vprašanja in diskusijo. Celoten dogodek bo trajal približno 1,5 h.

Sledovi poledenitve v dolini Krnice

Vabljeni na predavanje z naslovom: Sledovi poledenitve v dolini Krnice, ki bo v petek, 11.12.2020 ob 10.00 na Zoom povezavi: https://zoom.us/j/97361590435?pwd=WHJJa1o0djRZemV2S0Rxb0JXd0lJUT09

Pleistocen predstavlja obdobje v geološki zgodovini, v katerem se je zgodila tudi zadnja ledena doba. Tako je bilo tudi na območju naših Julijskih Alp, o čemer pričajo ledeniške krnice in številni ledeniški morenski nasipi, ki so ponekod bolje, drugod nekoliko slabše ohranjeni. Enega lepših primerov ledeniško preoblikovane doline predstavlja tudi dolina Krnica, ki je bila v zadnjih 20.000 letih večkrat poledenela. Led je v določenem obdobju dosegel debelino tudi do 100 m. Najverjetneje pa bo del ledene preteklosti za vedno ostal ohranjen pod debelo plastjo grušča tik pod Kriško steno.

Predavala bo Erika Kozamernik.