Nezaupanja vredne založniške prakse

Vabljeni na predavanje z naslovom: Nezaupanja vredne založniške prakse, ki bo v petek, 23. 4. 2021 ob 10.00 na Zoom povezavi:

https://zoom.us/j/97286926077?pwd=bllGcHBqT0R3QlNmam5rQm9YRWQwZz09

S pojavom spletnih založniških praks, se je odprla pot tudi prevarantom. Pojavile so se plenilske revije, založbe in konference, ugrabljene revije in zavajajoče metrike. Vse z namenom privabiti avtorje k objavi in proti plačilu APC stroškov. Vendar pa te objave, če do njih pride, v procesu evalvacije raziskovalne uspešnosti ne veljajo nič. Na predavanju bodo predstavljene znane dvomljive prakse in načini njihovega prepoznavanja. Predstavljena bo tudi praksa ARRS glede točkovanja takšnih objav, če do tega pride.

Predavala bo dr. Maja Peteh

Kako (brezplačno) zagotoviti odprt dostop svoje objave?

Spoštovani!

Vabljeni na predavanje z naslovom: Kako (brezplačno) zagotoviti odprt dostop svoje objave?, ki bo v petek, 9. 4. 2021 ob 10.00 na Zoom povezavi:

https://zoom.us/j/94629155120?pwd=YjBVN3FrcVlVL1N0UkVmbzNyR2ZJUT09

Financerji znanstvenih raziskav (Okvirni programi EU, projekti ARRS) zahtevajo odprt dostop do recenziranih znanstvenih objav in vedno bolj tudi do raziskovalnih podatkov. Predstavili bomo mesto objave, ki je edino sprejemljivo za financerje in poti, ki so na voljo avtorjem, da zadostijo njihovim zahtevam.

Predavala bo dr. Maja Peteh