Strokovna ekskurzija na Kitajsko

Vabljeni na predavanje: Strokovna ekskurzija na Kitajsko, ki bo v petek 07.06.2019 ob 9.00 v veliki dvorani GIS.

Kaja Kandare (ZGS), Anica Simčič (GIS) in Dejan Pfeifer (Studio Drevo) smo se udeležili seminarja z naslovom »Seminar on capacity building in forestry international cooperation for developing countries«, ki je trajal od 9.4. – 29.4. 2019.  Seminar je potekal v Pekingu, terenski ogledi pa v provinci Zheijang. Cilji seminarja so bili krepitev sodelovanja med Kitajsko in državami udeleženkami, učenje o dobrih praksah Kitajske v boju s podnebnimi spremembami, predstavitev lesnopredelovalne industrije na Kitajskem, trajnostno gospodarjenje z gozdovi, naravna obnova gozdov in gospodarjenje s hitro rastočimi vrstami. S predavanjem želiva na kratko predstaviti vsebine seminarja in življenje na Kitajskem, kot sva ga doživeli v treh tednih aprila.

Predavali bosta Kaja Kandare in Anica Simčič.

 

Studies and perspectives of edible ectomycorrhizal fungi in Brazil

Vabljeni na predavanje z naslovom: Studies and perspectives of edible ectomycorrhizal fungi in Brazil, ki bo v torek, 28.5.2019 ob 12.00 v veliki dvorani na Gozdarskem inštitutu Slovenije.

The diversity and distribution of ectomycorrhizal fungi are unknown in Brazil, especially edible mushrooms. Recently, a new specie of Tuber was found associated with Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch, in Southern Brazil. The first record of true truffles occurring in Brazil proves the possibility to cultivate pecan with truffles and stimulates novelty studies in this area. Therefore, my thesis project aims to respond (1) if European truffles can establish a symbiotic relationship with pecan in Neotropical conditions, and improve the growth of different varieties of pecan seedlings; (2) if truffles can establish a symbiotic relationship with Brazilian native forest species and exotic species; and finally (3) to investigate the distribution and diversity of ectomycorrhizal fungi in pecan orchards. The opportunity to visit the Slovenian Forestry Institute, funding by the International Union of Forest Research Organizations (IUFRO) and the European Forest Institute (EFI), it will contribute on knowledge about the potential and challenges of edible ectomycorrhizal fungi in Brazil. 

 Predavala bo Joice Aline Freiberg. Predavanje bo v angleščini.

The Physiological and Molecular Responses of Populus Species to Cadmium and Sustainable forest management in China

Vabljeni na predavanji z naslovoma: The Physiological and Molecular Responses of Populus Species to Cadmium in Sustainable forest management in China, ki bosta v petek, 12.4.2019 ob 10.00 v veliki dvorani na Gozdarskem inštitutut Slovenije.

Povzetek predavanja The Physiological and Molecular Responses of Populus Species to Cadmium:

In China, soil in some regions is seriously contaminated by cadmium (Cd) which is a toxic and non-essential element for most organisms. Phytoremediation is an effective and environment friendly approach to reduce Cd pollution in soil. Populus species are fast growing woody plants and ideal candidates for phytoremediation of Cd-contaminated soil. In this talk, the selection of proper poplar genotypes for remediating Cd-contaminated soil, the physiological and molecular mechanisms will be presented of selected poplar genotype in response to Cd accumulation.

 Povzetek predavanja Sustainable forest management in China:

The presentation on “Sustainable Forest Management in China” will briefly introduce the International initiatives on Criteria and Indicators for sustainable forest management, especially in most European countries and China. The significance of using C&I framework to report national progress toward sustainable forest management will also be discussed. Finally, some suggestions will be presented about the possible cooperation options between 16 European countries and China.

Predavala bosta prof. Zhi-Bin Luo in prof. Jing-Pin Lei iz Kitajske akademije za gozdarstvo. Predavanja bosta v angleščini.

Vplivi gospodarjenja na funkcionalne lastnosti gozdne vegetacije in ekološke razmere v dinarskih jelovo-bukovih gozdovih Slovenije

Vabljeni na predavanje z naslovom: Vplivi gospodarjenja na funkcionalne lastnosti gozdne vegetacije in ekološke razmere v dinarskih jelovo-bukovih gozdovih Slovenije, ki bo v četrtek, 28.3.2019 ob 10.00 v veliki dvorani GIS.

Kako različna intenziteta poseka dreves vpliva na funkcionalno sestavo in pestrost pritalne gozdne vegetacije in kakšno vlogo imajo pri tem funkcionalne lastnosti rastlinskih vrst? Kakšne so razlike v ekoloških razmerah (mikroklima, tla) med gozdnim sestojem in sestojnimi vrzelmi? V predavanju bo predstavljen pomen funkcionalnih pristopov (koncept funkcionalnih znakov rastlin ter rastlinskih funkcionalnih tipov) pri analizi sprememb in dinamike vegetacije. Pojasnili pa bomo tudi dosedanje rezultate naše raziskave, ki obravnava naravovarstveno (Natura 2000) pomemben gozdni habitatni tip v Sloveniji.

Predaval bo Janez Kermavnar.

Inventura gozda

Vabljeni na predavanje z naslovom: Inventura gozda, ki bo v torek, 26. 2. 2019 ob 10.00 v veliki dvorani GIS.

Za oceno stanja gozdov se na terenu zbirajo podatki o rastiščih, gozdnih sestojih in dendrometrijskih znakih živega in odmrlega drevja. V okviru tega sistema je bil na GISu vzpostavljen sistem gozdne inventure (NGI), ki na državni ravni zagotavlja časovno in prostorsko opredeljene podatke o stanju gozdov z znano statistično zanesljivostjo. V letu 2018 smo na mreži 4 x 4 km izvedli četrto ponovitev nacionalne gozdne inventure in pridobljeni podatki kažejo na velike spremembe v slovenskih gozdovih. Prvič od leta 2000, ko je bila izvedena prva, se je lesna zaloga v gozdovih znižala in sicer iz 334 m3/ha v letu 2012 na 331 m3/ha. V zadnjem obdobju se je posek povečal za 50% in sicer iz 4 na 6 m3/ha leto in volumen mrtvih dreves iz 4 na 13 m3/ha.

Predaval bo dr. Mitja Skudnik.

Predstavitev metod strojnega učenja in njihova uporaba v gozdarstvu

Vabljeni na predavanje z naslovom: Predstavitev metod strojnega učenja in njihova uporaba v gozdarstvu, ki bo v četrtek, 31.01.2019 ob 10.00, v veliki dvorani GIS.

Strojno učenje je področje umetne inteligence, s katerim lahko rešujemo numerične, tekstovne, slikovne in še kakšne probleme. Na nek način predstavlja alternativo statističnim metodam, čeprav se v resnici obe področji zelo prepletata in dopolnjujeta. S predavanjem želim na kratko predstaviti najbolj pogoste metode strojnega učenja in predvsem izpostaviti uporabno vrednost na širšem raziskovalnem področju gozdarstva in sorodnih ved.

Predaval bo dr. Jernej Jevšenak.

Objavljanje v odprtem dostopu: obveza in koristi

Vabljeni na predavanje z naslovom: Objavljanje v odprtem dostopu: obveza in koristi, ki bo v četrtek, 6. 12. 2018 ob 10.00 v veliki dvorani GIS.

V predavanju bo predstavljen pomen objavljanja v odprtem dostopu in njegov trend v kontekstu evropskih in ARRS projektov. Prejemniki javnih raziskovalnih sredstev (EC, ARRS) morajo slediti načelom odprtega dostopa do znanstvenih informacij in objavljati dela v odprtem dostopu. OpenAIRE kompatibilen repozitorij (npr. SciVie-DiRROS in RUL) je edino pravo mesto za objavo oz. odlaganje rezultatov raziskav financiranih iz javnih sredstev.  To ne more biti spletna stran revije, niti družbeno omrežje (npr. ResearchGate). Predstavljena bo razlika med vnosom bibliografskih podatkov v sistem COBISS in dokumenta v repozitorij.

Predavala bo Maja Peteh.